Studentenes bridgeklubb

Høstsemesteret 2022 starter i uke 36


Vi spiller hver mandag kl 18.00-21 i andre etasje av kantina i Kjelhuset på NTNU Gløshaugen.

Kan du ikke bridge ennå? Det lærer vi deg. Har du ikke makker? Vi har makkergaranti.

Spørsmål sendes til hilde dot nost at gmail dot com.

spilleførers kort i forgrunnen, med blindemanns kort liggende på et mørkegrønt bord