Studentenes bridgeklubb

Høstsemesteret 2023 og kurs starter i uke 35


Bli med på nybegynnerkurs i bridge!

Mandag 28. august 2023 18-21 er første bridgekurskveld av totalt 7 kvelder. Hverken makker eller forhåndskunnskaper om bridge er nødvendig.

Kurset holdes på rom KJL23 i andre etasje i Kjelhuset og er gratis.

Spørsmål sendes til hilde dot nost at gmail dot com.

Kan du allerede bridge?

Vi spiller hver mandag kl 18.00-21 i andre etasje av kantina i Kjelhuset på NTNU Gløshaugen.

Kan du ikke bridge ennå? Det lærer vi deg. Har du ikke makker? Vi har makkergaranti.

Spørsmål sendes til hilde dot nost at gmail dot com.

spilleførers kort i forgrunnen, med blindemanns kort liggende på et mørkegrønt bord