Kurskveld 2: Utgang

Bridgescorer er litt mer kompliserte enn i andre lignende kortspill. Det er blant annet flere bonusnivå. Utgang er den første store bonusen.

På andre kurskveld meldte vi ordentlige bridgemeldinger ved hjelp av en meldeboks. Vi regna på om vi hadde nok poeng til utgang, sjekka trumftilpass, og meldte riktig sluttkontrakt.

På de to første kurskveldene, har vi dekket opp kapitlene 1-3 i læreboka Spill bridge 1.

Innhold

Mer om utspill

Når man skal finne det beste utspillet, må man

 1. velge farge
 2. velge kort

Hvilken farge spiller jeg ut?

Særlig mot grand er det lurt å spille ut fra sin lengste og beste farge. Som motspiller kan du ta i bruk et av triksa til spillefører, nemlig godspille egen farge. Makker vil hjelpe deg med å presse ut spilleførers honnører i fargen.

Hvilket kort velger jeg?

Det er 3 varianter vi har lært så langt:

Det er mye du ikke vet som motspiller. Makkers kort, for eksempel. Det er jo spilleførers store fordel, det å vite hvilke ressurser man rår over. Derfor prøver vi å gi makker noen ledetråder ved hjelp av kortene vi spiller.

Er det ett kort du bør huske, så er det makkers utspill.

Toppen av sekvens har vi gjennomgått før. Det er et kjempefint utspill og bør ofte velges framfor andre alternativ. Men så er man ikke alltid født med en nydelig sekvens, men må ta til takke med løse honnører og knapt nok det.

Utspillet kan fortelle makker mye. Hvis vi spiller ut det minste kortet fra en farge med honnører som ikke danner en sekvens, så vet makker at vi har noe i den fargen. Likedan spiller vi ut det største kortet fra en farge uten honnører.

Eksempel

Fra farger som

 • K kn 8 2
 • D 9 7 6 5
 • E 10 8 7

spiller vi ut den laveste vi har i fargen, det vil si henholdsvis 2, 5, og 7.

Fra farger som

 • 9 7 6 4
 • 7 6 5 4 3
 • 5 4 3 2

spiller vi ut den høyeste vi har i fargen, det vil si henholdsvis 9, 7, og 5.

I eksemplene er både 7 og 5 lista som lav i en kontekst, men høy i en annen. Småkort som 2 og 9 er lettere å tolke for makker. Men når makker ser utspillet på bordet, ser hen både sine egne kort og blindemanns kort. Det kan derfor hende at hen klarer å tolke hvorvidt 5 er høy eller lav likevel.

Eksempel

Makkeren din har spilt ut spar 5. Blindemanns kort er K kn 4 3 i spar. Selv ser du ned på følgende sparbeholdning: E 10 8. Er femma høy eller lav nå?

Svar: De småkortene du ikke ser er 9 7 6 som er høyere enn 5, og 2 som er lavere. Hvis femma er toppen av ingenting, vil det si at makker har valgt å spille ut fra en av sine korteste farger.

Femma er trolig lav.

Eksempel

Makkeren din har spilt ut spar 5. Igjen. Blindemanns kort er 9 7 6 i spar. Selv ser du igjen ned på følgende sparbeholdning: E 10 8. Er femma høy eller lav nå, da?

Svar: De småkortene du ikke ser er 4 3 2, alle er lavere enn 5. Men, makker kan jo ha spilt ut fra flere honnører som ikke henger sammen? De honnørene du ikke ser, er K D kn. Da har hen enten

 • spilt ut liten fra K D kn 5. Men hvis makker har K D kn 5, da har jo makker en sekvens, og skulle ha spilt ut dama i stedet.

eller

 • spilt ut liten fra K kn 5, K D 5 eller lignende, som er tre-kortsfarger og derfor ikke makkers lengste farge.

Femma er trolig høy.

Lavt i andre hånd, høyt i tredje hånd

Denne regla er nyttig både i motspill og som spillefører. Andre og tredje hånd betyr at den som spiller det andre og tredje kortet i et stikk.

Utgang

Om man melder og spiller hjem 3 NT, 4 hjerter, 4 spar, 5 ruter eller 5 kløver, får man utgangsbonus. Derfor vil man prøve å finne ut om makkerparet har nok poeng til å spille utgang, og hvis ikke, så stopper makkerparet i delkontrakt så tidlig som mulig.

Poeng for 10 stikk i NT
KontraktStikk vunnetPoeng
1NT10180
2NT10180
3NT10430
4NT10430

I tabellen over ser man at det ikke er vits å melde høyere enn 1NT om makkerparet vet at de uansett ikke har nok poeng til å spille utgang i 3NT. Det er ingen fordel å spille 2NT, når man får samme poeng for like mange stikk ved å spille 1NT. Man har derimot større risiko for å gå beit, altså ta for lite stikk.

Det er heller ikke vits å melde høyere enn utgang hvis man uansett ikke har nok poeng til å spille slem. (Slem er å ta enten 12 stikk eller 13 stikk.)

For å melde utgang i NT eller major (hjerter eller spar), trenger makkerparet 25 poeng til sammen. (Vi venter litt med minor-fargene.) Dette er ingen regel som er hugget i stein, så utganger kan stå selv med bare 10 poeng til sammen, eller utganger kan gå beit selv med 27 poeng.

Åpningsmeldinger på 1-trinnet

For å åpne, må man ha minst 12 poeng, akkurat som i lynbridge.

Åpning 1NT

Hvis man teller 15-17 poeng og har en balansert hånd, åpner man 1NT. Dette er en veldig beskrivende melding, og bør meldes om du kan.

Balanserte hender

Eksempler på balansert hender, er hender med følgende fordelinger:

 • 5 3 3 2
 • 4 4 3 2
 • 4 3 3 3

Tallene betyr antall kort i de forskjellige fargene, men det er det samme hvilke farger. Så en fordeling 5332 kan bety 5 spar, 2 hjerter, 3 ruter og 3 kløver, eller 5 ruter, 3 kløver, 3 spar, og 2 hjerter.

Makker teller sine poeng og legger sammen. Hvis makkerparet er garantert å ha 25 poeng til sammen, kan hen melde utgang 3NT med én gang. Hvis makkerparet ikke har sjans til å ha 25 poeng til sammen, bør hen passe.

Åpning 1 i farge

Har man minst 12 poeng og ikke oppfyller krava til å åpne 1NT, åpner man 1 i farge.

Uansett fordeling av fargene, vil man alltid ha 1 farge med minst 4 kort. Derfor lover åpning 1 i farge minst 4 kort i den fargen, pluss minst 12 poeng.

Når man velger åpningsfarge, følger man disse reglene:

 • Lengste farge
 • Hvis minst 2 farger er like lange:
  • 4 kort i hver: åpne med den lavest rangerte fargen
  • 5+ kort i hver: åpne med den høyest rangerte fargen
Det er kun lengden som avgjør hvilken farge man åpner på, ikke kvaliteten. Med 5432 i ruter og EKDkn i spar åpner man 1 ruter.
Eksempel

Hva åpner du med disse hendene?

 1. ♠️ D kn 5 4
  ♥️ 9 8
  ♦️ E K D 2
  ♣️ kn 5 4

 2. ♠️ E D 9 6 5
  ♥️ 7
  ♦️ K D 8 7 6
  ♣️ E 4

 3. ♠️ E K 6
  ♥️ D 7 6
  ♦️ K D 8 7
  ♣️ K D 6

 4. ♠️ E D 9 6
  ♥️ 7 5
  ♦️ K D 8 7
  ♣️ E 6 4

Svar:

 1. 1 ruter
  (13 poeng, balansert, laveste rangerte av de to firekortsfargene)

 2. 1 spar
  (15 poeng, ubalansert, høyeste rangerte av de to femkortsfargene)

 3. 1 ruter
  (19 poeng, balansert, lengste farge)

 4. 1NT
  (15-17 poeng og balansert)

Meldingene videre avgjøres så om makkerparet har trumftilpass. Hvis du som makker ser at dere har både trumftilpass og 25 poeng til sammen, kan du melde 4 major direkte.

Til toppen