Kurskveld 3: Svar på 1NT

Etter åpning 1NT hos makker, har du fortsatt mulighet til å finne trumftilpass. Da melder du Stayman eller overføringer først. Når du ikke vet om dere har nok poeng til utgang, kan du invitere.

Denne kvelden lærte vi tre kunstige meldinger som svar på 1NT. Hensikten er å finne eventuell trumftilpass, og også om vi skal i utgang eller ikke.

Innhold

Invittmeldinger

Etter at makker har åpna i 1NT, vet du at hen har 15-17 poeng. Det er et ganske presist poengintervall, men litt slingringsmonn er det.

Forrige gang lærte vi å melde utgang når vi kunne telle 25 poeng til sammen. Vi meldte utgang i major, det vil si spar eller hjerter, hvis vi hadde trumftilpass. Vi meldte utgang i NT om makker hadde åpna 1NT.

Hvis du har 10 eller mer poeng, er du sikker på at dere har minst 25 poeng til sammen, og du kan trygt melde 3NT. Hvis du har 7 eller færre poeng, vet du at dere har maks 24 poeng til sammen. Det er ikke nok til utgang, så det er bare å passe.

Men har du 8-9 poeng, så er utgang avhengig av om makker har 15-16 poeng eller 16-17 poeng. Da kan du invitere til utgang. Du spør makker: Har du maksimum eller minimum for meldinga di? Hvorpå hen svarer nei ved å passe eller ja ved å melde utgang.

Har du en balansert hånd med 8-9 poeng uten 4-korts major, kan du invitere ved å melde 2NT over makkers åpning 1NT. Makker passer med 15 poeng og melder 3NT med 17 poeng. Med 16 poeng må makker vurdere om det er gode 16 poeng (f eks en 5-korts farge eller mange mellomkort som 9 og 10), eller dårlige 16 poeng (f eks 4333-fordeling og ingen mellomkort).

Trumf eller ikke trumf?

Minorkontrakter gir minst poeng sammenligna med major og NT, og man må helt opp på 5-trinnet for å få tak i utgangsbonusen. Derfor foretrekker man som regel å spille NT-kontrakt selv med trumftilpass i minor. Vi lærer derfor ingen spesielle meldinger for å finne minortilpass etter at makker har åpna 1NT. (Ennå…)

Major, derimot, gir ca like godt betalt som NT. Og med den ekstra fordelen en trumfkontrakt ofte gir, vil man prøve å finne tilpass i major når makker har åpna 1NT. Derfor lærer dere å melde 4-korts og 5+-korts majorhender etter makkers 1NT.

Stayman 2♣️

Med minst én majorfarge med 4 kort og minst 8 poeng, kan du melde Stayman 2♣️ over makkers 1NT.

Du må ha minst invitt, dvs minst 8 poeng, for å kunne melde Stayman, siden du presser meldingene opp på 2-trinnet.

Selv om Stayman meldes ved å melde 2♣️, sier meldingen ingenting om kløverfargen. Det er den første kunstige meldingen dere lærer. Meldingen sier derimot noe à la hei makker, jeg har minst én 4-korts major og minst 8 poeng, du har ikke tilfeldigvis en 4-korts major du også?.

Svar på Stayman

Du som åpna 1NT har 3 mulige svar på spørsmålet 2♣️ fra makker:

 • 2♦️ betyr nei, jeg har ingen 4-korts majorfarge
 • 2♥️ betyr ja, jeg har minst 4 kort i hjerter (og kanskje 4 korts spar også), og
 • 2♠️ betyr ja, jeg har minst 4 kort i spar (men ikke i hjerter).
Det er viktig å melde 2 ruter når du ikke har major, og ikke 2NT. Hvis du melder 2NT, hvordan skal makker nå få invitert når du har tatt bort meldingen hens?

Igjen har vi en kunstig melding, 2♦️, som ikke sier noe som helst om ruterfargen. De andre svarene er naturlige, nemlig at de viser den fargen som meldes.

Merk at man melder 4-kortsfargene nedenfra, det vil si at med både 4-korts spar og 4-korts hjerter, må 1NT-melderen starte med 2♥️.

Videre melding etter 2♦️

Når makker ikke har 4-korts major, vil dere spille NT. Da er det bare et spørsmål om nivå: utgang eller invitt? Som før melder du 2NT med 8-9 poeng og 3NT med minst 10 poeng.

Videre melding etter 2♥️ og 2♠️

Har du også 4-korts i den fargen makker meldte? Hvis ja, har dere funnet tilpass! Du inviterer ved å løfte til 3 i den aktuelle majoren om du har 8-9 poeng. Har du minst 10 poeng, kan du melde utgang i 4 major selv.

Har du ikke den majoren makker meldte, melder du NT på et passende nivå i stedet.

Hvis makker har både 4-korts hjerter og 4-korts spar, må makker starte med 2♥️. Hvis du ikke har hjerter, må du foreslå NT. Makker kan selv melde sparkontrakt på passende nivå over ditt NT-forslag. Du har jo meldt Stayman, så du har jo minst én 4-korts major, ikke sant? Du hadde tydeligvis ikke hjerter, siden du foreslo NT, så da har du spar.

Overføringer 2♦️ og 2♥️

Igjen står vi over kunstige meldinger. Hverken 2♦️ eller 2♥️ viser henholdsvis ruter eller hjerter. De viser derimot minst 5 kort i fargen rett over. For 2♦️ vil det si hjerter, og for 2♥️ vil det si spar.

I motsetning til Stayman, kan du melde overføring med 0 poeng! En overføring lover ingenting om poeng.

Svar på overføringer

Etter en overføring, er makker nødt til å ta i mot overføringen ved å melde fargen rett over. Og det er derfor det heter overføring: om man skulle ende med den fargen som trumf, har man overført spilleførerjobben til makker. Dette kan være lurt når makker er sterk. Da kan man holde den sterke hånda skjult for motparten ved å unngå å ha den som blindemann.

Videre melding etter overføring

Makker har bare tatt i mot overføringen, og har ikke sagt et pip om hvor mange kort hen har i den fargen. Vi vet imidlertid at hen har minst 2 siden hen har åpna 1NT, så i verste fall er vi på 7-korts trumftilpass.

Som etter Stayman, kan du melde litt forskjellig etterpå.

Med 0-7 poeng, melder du pass etter overføringen. Vi har riktignok kanskje bare 7 trumf til sammen, men siden du ikke har så mye poeng, kan det være lettere å ta 8 stikk i majorkontrakt enn 7 stikk i NT.

Med 8-9 poeng, har du nok poeng til en invitt. Har du bare akkurat 5 kort major og ellers nokså balansert hånd, kan du melde 2NT. Makker kan i neste melderunde avgjøre sluttkontrakt: enten delkontrakt i 3 i major, eller utgang i major eller NT.

Med 8-9 poeng og 6 korts major eller en svært ubalansert hånd, kan du invitere med å melde 3 i majoren. Makker passer eller melder utgang, som vanlig.

Med minst 10 poeng, skjer det samme, bare på utgangsnivå. Med 5 korts major og nokså balansert hånd, kan du foreslå 3NT. Makker korrigerer til fargekontrakt om hen har tilpass, altså minst 3 kort i majoren. Med 6 korts major eller en svært ubalansert hånd, kan du melde 4 major.

Hva skal jeg melde?

For å vurdere hva du skal melde etter at makker har åpna 1NT, kan du følge punktene under:

 1. Tell poeng. Har dere nok til utgang?
 2. Har du en 5-korts major?
  • Hvis ja, overfør til majoren ved å melde 2 i fargen rett under
  • Hvis nei, meld pass om du har 0-7 poeng eller vurder Stayman om du har minst 8 poeng
 3. Har du en 4-korts major og minst 8 poeng?
  • Hvis ja, meld Stayman
  • Hvis nei, inviter eller meld utgang i NT
Til toppen