Kurskveld 4: Svar på 1 i farge

Åpning 1 i farge er ikke en like beskrivende melding som åpning 1NT. Siden både du og makker kan ha litt av hvert, er det mange alternativer til meldinger etter åpning 1 i farge.

Vi lærte å støtte til forskjellige nivåer om vi hadde trumftilpass, men foretrekke NT framfor ♦️/♣️. Vi lærte å melde 1-over-1 og 2-over-1 for å foreslå en annen trumffarge når vi ikke hadde tilpass, samt å svare 1NT når ikke annet passer. Vi lærte forskjell på begrensede og ubegrensede meldinger.

I tillegg gjorde vi litt om på kravet til antall kort i fargen når man åpner: åpning 1 ♥️/♠️ viser nå minst 5 kort, og åpning 1 ♦️/♣️ viser derfor minst 3 kort.

Innhold

5-korts major

Når man åpner 1 i farge, lærte vi først at vi skulle ha minst 4 kort i åpningsfargen. I tillegg skal man åpne på sin lengste farge, med minst 2 4-kortsfarger, skal man åpne på den lavest rangerte fargen, og med 2 5-kortsfarger åpner man med den høyest rangerte fargen.

Derfor er det kun når man har nøyaktig 4 kort ♠️, 3 kort ♥️, 3 kort ♦️, og 3 kort ♣️, at man åpner med 1♠️!

I alle andre situasjoner, har man 5 kort spar når man åpner 1♠️. Har man nemlig 4 kort spar og en 4-kortsfarge til, må man åpne på den lavest rangerte.

Derfor endrer vi meldesystemet til at 1♠️ lover minst 5 kort. Da holder det at makker har minst 3 kort ♠️ for 8-kortstilpassen.

Men, hva skal man da åpne med når man har 4333-fordeling med 4-korts spar? Vi kan ikke melde 1♠️, for da er vi tilbake til status quo. Vi nedjusterer derfor kløveren, slik at åpning 1♣️ er minst 3 kort.

Siden det er så snasent å fortelle om 5-korts major med én gang, fikser vi på hjerter-åpninga også, slik at åpning 1♥️ lover minst 5 kort, den også. Nå står vi igjen med nok et problem, for hva skal vi melde med 4 spar, 4 hjerter, 3 ruter, og 2 kløver? Noen melder 1♣️, andre melder 1♦️. Vi melder 1♦️ på 3-korts kun når man har 4 spar, 4 hjerter, 3 ruter, og 2 kløver.

Hva er best av 4-korts og 5-korts major?

Det viktigste er å være enig med makker om hva dere bruker, og selvsagt huske på det man har avtalt. Det er ikke noen fasitsvar på hva som er best.

Svarhånda svarer med minst 6 poeng

Når makker har åpna 1 i farge, du svare på meldingen hvis du har minst 6 poeng. Makker kan ha opptil 21 poeng, og hvis du har 6 poeng, har dere nok til utgang. Dette er noe du selvsagt ikke kan vite med én gang, men siden muligheten er der, du melde.

Støtt med støtte!

Den enkleste varianten er om du har trumfstøtte til makker. Siden åpning 1 i major nå lover minst 5 kort, holder det at svarhånden har minst 3 kort. Omvendt er det i minor: der må du nå ha minst 5 kort selv for å støtte makkers åpning 1 i minor.

Å melde støtte vil si å melde makkers farge på et høyere trinn.

Hvor høyt skal jeg melde?

Vi lager oss noen poengintervaller som retningslinje.

Som svar på åpning 1 i major, gjelder følgende:

Svarintervall etter 1 i major
Svarhåndas poengMelding
<6pass
6-92♥️/♠️
10-123♥️/♠️
13-194♥️/♠️

Du kan ha mer enn 19 poeng som svarhånd, selvfølgelig. Da kan du nok melde slem på et eller anna nivå, men detaljene rundt det kommer senere uti kurset.

I minor, gjelder det samme, men vi foretrekker som regel å spille utgang i NT framfor utgang i minor. Dessuten vil vi ofte heller prøve å finne en mulig majortilpass selv om vi allerede har funnet minortilpass. Men, med en ubalansert hånd og støtte i minor, kan vi godt støtte minor.

Svarintervall etter 1 i minor
Svarhåndas poengMelding
<6pass
6-92♦️/♣️
10-123♦️/♣️
13-193NT: hvis balansert
5♦️/♣️: hvis ubalansert

Hvordan melder vi videre?

Etter at du har støtta makker til et eller anna nivå, kan makker velge å passe, invitere eller melde utgang direkte.

Om du støtter til 2-trinnet, viser du 6-9 poeng, og makker kan da avgjøre om dere har nok til utgang (melder 4 direkte), om dere ikke har nok til utgang (melder pass), eller om dere kanskje har nok til utgang (melder 3).

Hvis makker da løfter til 3-trinnet, melder du pass om du har minimum (6-7 poeng) og løfter til utgang om du har maksimum (8-9 poeng).

Fullt meldingsforløp med støtte i major
Svarhåndas poengMeldingÅpners andre meldingSvarhåndas andre melding
<6pass--
6-92♥️/♠️pass: 12-15
3♥️/♠️: 16-17
4♥️/♠️: 18-21
-
pass: 6-7, 4♥️/♠️: 8-9
pass
10-123♥️/♠️pass: 12-13
4♥️/♠️: 14-18
-
pass
13-194♥️/♠️pass

I minor kan man igjen foreslå å spille NT på forskjellig nivå.

Hva om jeg ikke har støtte?

Det er ikke alltid vi har støtte til makkers fargeforslag. Da må vi foreslå noe annet.

1-over-1 (minst 6 poeng)

Hvis det er plass på 1-trinnet, kan du med minst 6 poeng melde fargen din. Reglene for å velge farge å melde, er lik som med åpningsmeldingene, bare at det holder at fargen er på 4 kort.

Eksempel

Makker åpner 1♦️, og du har ikke trumfstøtte.

  • Du har både 4 kort hjerter og 4 kort spar. Du melder 1 hjerter først, siden du har 2 4-kortsfarger.
  • Du har både 5 kort hjerter og 5 kort spar. Du melder 1 spar først, siden du har 2 5-kortsfarger.

Hvis du har både 4-korts major og støtte i minor, bør du melde majoren før du støtter minoren.

Grunnen til det er at majorkontrakter gir mer poeng enn minorkontrakter, og makker kan ha 4-korts major.

2-over-1 (minst 11 poeng)

For å melde egen farge på 2-trinnet, må du ha minst 11 poeng.

Eksempel

Makker åpner 1 ruter, og du har ikke trumfstøtte.

Hva melder du med:

  1. ♠️K8 ♥️EK103 ♦️D2 ♣️kn10964

  2. ♠️K8 ♥️K1053 ♦️D2 ♣️kn10964

Svar:

  1. Med 13 poeng, kan du melde på 2-trinnet. Du melder din lengste farge: 2 kløver.
  2. Med 9 poeng, kan du ikke melde på 2-trinnet. Selv om kløveren er lengst, må du nøye deg med 1 spar.

1NT (6-10 poeng)

Hvis du ikke har trumfstøtte, og ingen farge du kan melde på 1-trinnet, og mindre enn 11 poeng, melder du 1NT. Denne meldingen kan romme mange slags hender, og trenger ikke være balansert.

Begrenset eller ubegrenset hånd?

Å melde en ny farge, uansett om det er på 1-trinnet eller 2-trinnet, er rundekrav. Det vil si at makker ikke kan passe.

Det er fordi det er en ubegrenset melding. Du har vist minst 6 poeng (1-trinnet) eller 11 poeng (2-trinnet), men du kan jo ha over 20 poeng!

Svarmeldingen 1NT er derimot en begrenset melding, på samme måte som støttemeldingene. Det er fordi disse meldingene også sier noe om maks antall poeng.

Makker kan derfor passe med god samvittighet hvis det ikke er nok poeng til å melde utgang.

Ny farge er alltid krav til ny melding.
Til toppen