Kurskveld 5: Videre meldingsforløp

Åpningshåndens andre melding kan være trumfstøtte til makker, vise fordeling ved å melde NT, ny farge, eller gjenta egen farge, og vise poeng avhengig av trinn. Svarhåndas andre melding kan være trumfstøtte til makker, en ny farge, eller fjerde farge utgangskrav.

Denne kurskvelden dekka resten av meldingsforløpet etter åpning 1 i farge, unntatt slemmeldinger. Vi lærte enda en kunstig melding: fjerde farge. I tillegg justerte vi poenggrensene til 2-over-1-meldinger ett hakk opp, slik at du må ha 12 poeng for å melde på 2-trinnet.

Innhold

2-over-1 som utgangskrav

Vi oppjusterer poengkravet for å melde 2-over-1, altså meldinger som:

 • 1♦️ - 2♣️
 • 1♥️ - 2♦️
 • 1♠️ - 2♥️

For å melde 2-over-1 må du ha minst 12 poeng. Å melde 2-over-1 vil derfor sette opp utgangskrav.

Utgangskrav vil si at makkerparet har nok poeng til utgang, at de skal melde utgang. Ingen får lov til å passe under utgangsnivå.

Hvis utgangskravet settes på et lavt trinn, kan makkerparet bruke god tid på å finne beste kontrakt: skal de spille NT eller er det bedre med trumf og hvilken?

Siden du nå må ha 12 poeng for å melde 2-over-1, må vi oppjustere poengintervallet for svarmeldingen 1NT også. Nå kan svaret 1NT være 6-11 poeng.

Åpners andre melding

Åpneren støtter selvfølgelig makkers farge om de har trumftilpass. Hvis ikke, må åpneren se seg rundt etter en annen passende melding som kan beskrive hånda si best mulig.

NT-hender

Balanserte hender vises ved å melde NT på ymse trinn. Vi har allerede lært hvordan vi viser 15-17 poeng og ei balansert hånd: vi åpner med 1NT.

Hvis du har mindre, nemlig 12-14 poeng og balansert, åpner du 1 i farge først. Deretter gjenmelder du 1NT om du har plass, hvis ikke må du melde 2NT.

Eksempel

 • Etter 1 - 1, melder du 1NT
 • Etter 1 - 2, melder du 2NT

Har du mer enn vanlig NT-åpning, nemlig 18-19 poeng, hopper du til 2NT hvis makker svarer på 1-trinnet.

Siden 2-over-1 nå er utgangskrav, kan du også melde 2NT som 12-14-hånda. Makker kan ikke passe uansett siden dere skal i en eller annen utgang.

Eksempel

 • Etter 1 - 1, melder du 2NT
 • Etter 1 - 2, melder du 2NT

Etter at makker svarer 1NT, kan du passe med 12-14 (utgang står trolig ikke), eller melde 2 eller 3 NT avhengig av dagsform med 18-19 poeng.

Langfarge

Har du en 6-kortsfarge eller mer, gjenmelder du egen farge på et eller annet trinn. Etter svar 1 i farge eller 1NT fra makker, gjelder følgende:

 • 12-15: meld billigst mulig
 • 16-17: du kan hoppe til 3
 • 18-19: du kan hoppe til utgang (4 major eller 3NT for minor)

Vi aner kanskje et mønster her, siden prinsippene ikke er helt ulike hvordan åpneren melder når hen støtter makkers farge.

Hvis makker melder 2-over-1, som er utgangskrav, kan du i ro og mak melde billigst mulig. Makker passer ikke før dere melder utgang uansett.

Tofargehender

Med tofargehender mener vi hender med

 • en 5-kortsfarge og en 4-kortsfarge,
 • to 5-kortsfarger,
 • en 6-kortsfarge og en 4-kortsfarge,
 • en 6-kortsfarge og en 5-kortsfarge osv

Du åpner på den lengste fargen eller den høyest rangerte fargen i alle disse tilfellene. Etter makkers svar, kan du melde den andre fargen din. Da får du vist minst 5 kort i den først meldte fargen og minst 4 kort i den andre meldte fargen.

Når det gjelder hvilket trinn man skal melde på, er det billigst mulig med 12-17 poeng, men kan hoppe med 18-19 poeng. Igjen, om makker har meldt 2-over-1 utgangskrav, kan du ta det litt mer med ro.

For hver gang du melder en farge, viser du ett ekstra kort i den fargen.
Reversmeldinger

Vi skal ikke gå så nøye innpå reversmeldinger nå, men det er greit å være obs på det.

 1. Hvis du gjenmelder en høyere rangert farge, viser du 18+ poeng! Med det menes for eksempel å åpne 1♦️ for så å gjenmelde 2♥️. Hjerter er høyere rangert enn ruter.

 2. Hvis du gjenmelder en lavere rangert farge, viser du ikke noe ekstra poeng. Med det menes for eksempel å åpne 1♥️ for så å gjenmelde 2♦️.

I det andre tilfellet kan man stoppe på 2-trinnet i verste fall, om begge har minimum og vi ikke har tilpass. Makker kan melde 2♥️ over 2♦️ om hen foretrekker den fargen, eller hvis alt er krise: passe ned 2♦️ (skjer sjelden, men kan skje).

I det første tilfellet, det som er reversmelding, må man i verste fall opp på 3-trinnet! Det kan være litt uheldig om tilpassen ikke er bra og poengene er glisne. Derfor krever det også mer poeng for å kunne reversere.

Har du 12-17 poeng og ikke nok poeng til å reversere hånda di, må du melde noe annet enn 4-kortsfargen din. Hvis du har sånn ca balansert hånd, kan du gjenmelde 1NT eller åpne 1NT. Hvis du har 3-kortsstøtte i makkers farge, kan du prøve å støtte. Eller hvis 5-kortsfargen din er god, så kan du melde den en gang til. Ingen alternativer passer perfekt med den hånden du har, så du må finne den meldingen som tross alt beskriver hånda di best.

Svarers andre melding

Svarer kan selvsagt støtte makker til et passende nivå om hen kan. Men det er jo ikke alltid. Hva da?

Fjerde farge utgangskrav

Om dere har meldt 3 forskjellige farger, kan du melde NT på et passende nivå om du har hold i fargen.

Hold eller stopper

Å ha hold i en farge vil si at du kan hindre motparten i å ta mange stikk i den fargen. Det er særlig kjekt å ha i NT.

Her er eksempler på hold:

 • E
 • Kx
 • Dxx
 • knxxx

Dxx er ikke et bra hold, det er bedre med knekten eller tia, men hvis motparten tar for ess og konge, er dama di godspilt.

Hvis du ikke har hold i fargen, men du ser at dere har nok poeng til utgang, kan du melde fjerde farge utgangskrav. Som navnet tilsier, innebærer det å melde den fjerde fargen. Det er en kunstig melding siden du ikke sier noe om fargen.

Åpneren kan nå prøve å beskrive hånda si enda mer. Hen kan melde NT med hold i den fjerde fargen, eller støtte makkers farge litt forsinka, eller vise fram fordelinga si.

Til toppen