Kurskveld 6: Innmelding og opplysende dobling

Det hender nokså ofte at en har nok poeng til åpning, men så kommer motparten en i forkjøpet og åpner før deg. Da kan man melde inn eller doble opplysende for å konkurrere om kontrakten.

Innhold

Innmelding

Å melde inn ligner veldig på å åpne på 1-trinnet. Det er likevel noen små endringer fra vanlig åpning.

Melde inn 1NT

Å melde inn 1NT er i utgangspunktet akkurat det samme som å åpne 1NT. Du lover 15-17 poeng og en balansert hånd.

I tillegg bør du dessuten ha stopper eller hold i motpartens farge.

Makker kan fortsatt bruke Stayman 2♣️ for å spørre om 4-korts major og overføringer 2♦️/♥️ for å fortelle om hhv 5-korts ♥️ og ♠️.

Melde inn farge

Når du melder inn en farge, viser du 12-17 poeng. Med 18 poeng eller mer, skal du doble først.

Dessuten viser du minst 5 kort i fargen, uansett farge.

I motsetning til åpningsfargen, bør innmeldingsfargen ha noen honnører.

Makker svarer som om du hadde åpna, men med to unntak.

  1. For å svare NT uansett nivå, må du ha stopper i motpartens farge. NT-intervallene er ellers som før.

  2. Hvis du har 7 poeng eller mindre uten tilpass i makkers farge og uten stopper i motpartens farge, da kan du passe. Det er fordi en innmelding er en begrensa melding.

Opplysende dobling

Hvis du har nok poeng til åpning, kan det hende du kan melde noe likevel. Hvis du har fordeling til det, kan du legge på en doblingslapp. Det betyr ikke at du vil straffe motparten, men at du har noe i de umeldte fargene.

Vi prioriterer major. Hvis motparten åpner 1♥️, vil din opplysende dobling normalt vise 4 kort spar, og omvendt. Hvis motparten åpner 1 minor, vil din opplysende dobling normalt ha minst 1 4-kortsfarge i major. Du har helst maks 2 kort i motpartens farge.

Med gode kort og lengde i motpartens farge, kan vi enten melde 1NT om vi har poeng til det, eller passe.

Makkers svar

Makker kan ikke passe ned doblingen din! Hen er nødt til å melde noe. Derfor bør du ha minst 3 kort i de andre umeldte fargene også. Hvis makker melder 4-kortsfargen sin, havner dere i verste fall i 4-3-tilpass.

Det er litt kjipt når motparten åpner f eks 1♣️ og makker dobler, mens du titter ned på 3 poeng og 3 stk spar, 3 stk hjerter, 3 stk ruter og 4 stk kløver. Du kan ikke passe, og dere havner i beste fall på en 4-3 tilpass, verste fall på 3-3. Du melde.

Hvis makker melder en farge billigst mulig, viser makker 0-8 poeng. Makker må derfor hoppe i en farge for å vise mer enn 8 poeng.

Med minimum selv, kan du enten passe makkers melding eller støtte forsiktig ett hakk.

Som på innmelding med farge, lover NT-meldingene hold i motpartens farge. Poengintervallene er som før.

Sterke hender

Hvis du har mer enn 18 poeng, dobler du opplysende først uansett hvilken fordeling du har.

Har du en 5-kortsfarge, kan du melde den i neste melderunde.

Eksempel

Du har ♠️ EKD98 ♥️ K107 ♦️ EDkn4 ♣️ 4 og motstander til høyre åpner 1♣️. Du har mer enn 18 poeng og dobler derfor opplysende.

  1. Hvis makker melder 1♠️, kan du hoppe til 3♠️.
  2. Hvis makker melder en annen farge, melder du sparen billigst mulig.
  3. Hvis motstander til venstre melder et eller annet, får du også mulighet til å melde igjen. Meld sparen billigst mulig for å vise hånda di.

Har du en sterk balansert hånd med stopper i motpartens farge, dobler du også først. Planen er deretter å gjenmelde 1NT med 19-20 poeng, 2NT med 21-22, og 3NT 23-25.

Til toppen