Hva er bridge?

Bridge er et kortspill som er beslekta med amerikaner, whist, spar, og andre whist-lignende spill der det handler om å ta stikk.

Amerikaner består av en meldedel og en spilledel. Først sier man det antallet stikk man trur man kan ta. Så spiller man om stikkene. Hvilke av spillerne som er på lag, varierer fra spill til spill.

Bridge består også av en meldedel og en spilledel. Spilledelen er i grunnen lik de andre whist-spillene, med ett unntak: blindemann. Meldedelen er derimot mye mer komplisert og tar lengre tid å lære. På kurset starter vi med å lære å spille før vi begynner med meldinger.

Denne artikkelen gir en overflatisk introduksjon til bridge.

Makkerparet

I motsetning til amerikaner, vet du i bridge hvem du er på lag med før spillet starter.

Rundt et bridgebord, sitter det fire spillere som danner to makkerpar. De som er på lag, eller er makkere, sitter rett overfor hverandre. Alltid. I turneringer og i bridgespalter, får spillerne rundt bordet navn etter de fire himmelretningene: Nord og Sør er makkere, og Øst og Vest er makkere.

Bridge er et lagspill siden du samarbeider med makkeren din om å finne beste kontrakt og om å ta flest mulig stikk.

Stikk

Et stikk består av ett kort fra hver av de fire spillerne.

Man legger på til stikket etter tur etter klokka. Det første kortet som blir lagt i stikket, bestemmer hvilken farge som teller. Med farge menes spar, hjerter, ruter eller kløver, ikke rød eller svart.

Alle spillerne må spille den fargen hvis de har den. Er de tom, må de spille et kort i en valgfri farge. Kort som ikke har samme farge som utspillsfargen, kan ikke vinne stikket, selv om kortet har høyere verdi enn resten. Derfor er det mulig å få et stikk på f eks ruter 2 når det er første kort i stikket, hvis ingen andre har ruter igjen!

Trumf

Alltid i amerikaner og spar, aldri i noen varianter av whist, og ofte i bridge, spilles det med trumf. Når en farge får status som trumf, kan den brukes til å vinne stikket selv om stikket begynte med en annen farge! Som før, man være helt tom i fargen som spilles for å kunne spille trumf. Hvis det er flere spillere som er tomme i stikkfargen, er det den høyeste trumfen som vinner stikket.

Kontrakt

Målet med meldedelen er å finne en høvelig kontrakt. I amerikaner er kontrakten bare et tall som sier hvor mange stikk du trur du kan ta. I bridge sier kontrakten både hvor mange stikk makkerparet skal ta til sammen og hvilken farge som er trumf eller om vi spiller uten trumf.

I amerikaner melder du for deg selv, og har du meldt pass, så er du ute av kampen om kontrakten. I bridge må vi samarbeide med makker. Vi må finne ut hvor mange stikk vi kan ta og om vi skal spille uten trumf eller hvilken farge som skal være trumf. Meldingene er som et slags kodespråk for å småprate i korta så makkerparet sammen kan finne en god kontrakt. Og man kan godt melde pass i én melderunde, men melde igjen på et senere tidspunkt. Når det er meldt 3 passer etter hverandre, er meldingsforløpet over, og den høyeste kontrakten som vant.

Det er bare ett makkerpar som kan ha en kontrakt av gangen. Det makkerparet som har bydd høyest antall stikk og høyest rangerte benevning, får kontrakten. Benevning er fargene og uten trumf, og de er rangert som følger fra lavest til høyest: ♣️, ♦️, ♥️, ♠️, og NT. NT er en forkortelse for No Trump (uten trumf), men på norsk kaller vi det for grand. Det vil si at en kontrakt på 4♠️ er høyere enn 4♣️.

Spilledel

Meldingsforløpet påvirker spilledelen, ikke bare med tanke på antall stikk og trumf og ikke trumf. I bridge er det noen roller som skal deles ut til de forskjellige spillerne.

Spillefører

Den som var først i makkerparet til å foreslå en farge eller NT, blir spillefører. Det gjelder selv om makkeren meldte høyest antall stikk, som i det typiske meldingsforløpet: 1♠️ - pass - 4♠️ - pass rundt.

Spillefører bestemmer over egne kort og makkers kort!

Utspiller

Den av motspillerne som sitter til venstre for spillefører, blir utspiller. Hen skal spille ut til det første stikket i spillet. Igjen, i motsetning til amerikaner der det er den som vant meldingene som også begynner spillet.

Blindemann

Spilleførers makker blir blindemann. Når utspillet ligger på bordet, legger blindemann ned alle kortene sine på bordet slik at alle kan se dem. Heretter skal blindemann bare legge på kort etter spilleførers ordre.

Bridge som sport

Når man konkurrerer i bridge, bruker man forhåndsgitte kort, så alle spill er like for alle bordene i turneringen. Sitter du Nord, har du samme kort som alle andre i salen som sitter Nord. Det makkerparet som vinner turneringen er de som har fått flest stikk og meldt riktigste kontrakt sammenligna med resten av parene. Derfor er bridge en tankesport, siden det ikke handler om hvor gode kort du får, men hvor god du er til å spille dem.

Dette var en veldig kort introduksjon til bridge. Lyst å lære mer? Velkommen til kurs!

Til toppen