Bridgekurs

Her blir sammendrag av hver kurskveld lagt ut fortløpende.